Instalowanie oprogramowania Atlassian cz. 1

16 Paź
2009

Kilka dni temu trafiłem na informacje o tym, że firma Atlassian uruchomiła „promocję” w której wyprzedaje licencje startowe na swoje produkty za 10$. Tym oto sposobem za równowartość dobrego obuwia (niecałe 175 zł) wszedłem w posiadanie sześciu licencji na Crowd, Jira, GreenHopper, Confluence, Fisheye i Bamboo. W poście tym krótki opis instalacji na Tomcat 6.x pierwszych czterech.

Przygotowania

Uprzedzam, że instrukcja jest pisana z pamięci więc mogą pojawić się jakieś braki. W przypadku gdy instrukcja nie zadziała proszę o komentarz, a postaram się pomóc i uzupełnić wpis tak by był kompletny.
Aby ułatwić sobie życie i zaoszczędzić pamięć na serwerze wszystkie produkty będzie obsługiwała jedna instancja Tomcat i PostgreSQL. Niestety Fisheye i Bamboo są dostępne tylko w wersji standalone, stąd proces ich instalacji będzie nieco inny. Zanim ruszymy z całością pobieramy od producenta oprogramowanie.
Pobieranie Crowd
Przeskakujemy na zakładkę Linux i następnie klikamy w prawym górnym rogu i pobieramy wersję standalone. Wykonujemy polecenie

tar -xvzf atlassian-crowd-2.0.2.tar.gz

Po rozpakowaniu pojawią się następujące katalogi

 • apache-tomcat
 • client
 • crowd-openidclient-webapp
 • crowd-openidserver-webapp
 • crowd-webapp
 • demo-src
 • demo-webapp
 • etc

Będziemy potrzebować tylko dwóch – crowd-webapp oraz opcjonalnie openidserver. Dystrybucja standalone zawiera już Tomcata, zatem najpotrzebniejsze biblioteki weźmiemy już stąd. :) Kopiujemy biblioteki:

 • activation-1.1.jar
 • mail-1.4.jar
 • jta-1.0.1B.jar

Do katalogu lib naszego tomcata. Na Gentoo jest to /usr/share/tomcat-6/lib.
Pierwsze dwie biblioteki będą potrzebne do używania obiektu javax.mail.Session zapisanego w drzewie JNDI. Dodatkowo pobieramy driver JDBC dla bazy PostgreSQL. Należy pamiętać że wersja JDBC 4 jest przeznaczona do uruchamiania na Java 1.6. Ja ściągnąłem wersję 8.4-701.jdbc4. Mając te biblioteki przystępujemy do konfiguracji kontekstu Tomcata.
W pierwszym kroku dodajemy globalną sesję mailową którą będziemy współdzielić między aplikacjami. W ten sposób zmiana w jednym miejscu będzie skutkować „aktualizacją” konfiguracji wszystkich aplikacji. Edytujemy plik $TOMCAT_HOME/conf/server.xml. W sekcji GlobalNaminResources umieszczamy dodatkowy fragment:

 <GlobalNamingResources>
  <!-- Ten wpis jest domyślnie dostępny -->
  <Resource name="UserDatabase" auth="Container"
       type="org.apache.catalina.UserDatabase"
       description="User database that can be updated and saved"
       factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
       pathname="conf/tomcat-users.xml" />

  <Resource name="mail/Session" auth="Container"
       type="javax.mail.Session"
       description="JavaMail Session"
       username="user"
       password="pass"
       mail.smtp.host="host"
       mail.smtp.auth="true"
       mail.user="user"
       mail.password="pass"
       mail.transport.protocol="smtp"
       />
 </GlobalNamingResources>

Konieczna będzie również zmiana sekcji Server:

  <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
        connectionTimeout="20000"
        redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" /><!-- dodajemy URIEncoding -->

Atrybut URIEncoding będzie wymagany przez min. confluence i umożliwia przesyłanie krzaczków w adresie. Warto również zwiększyć limity pamięci Tomcata ponieważ na domyślnych długo nie pociągnie i prawdopodobnie już przy instalacji JIRA albo Confluence poleci OutOfMemory.

Drugi krok to ustawienie zmiennej crowd-home. W tym celu należy wyedytować plik crowd-webapp/WEB-INF/classes/crowd-init.properties.

crowd.home=/var/lib/tomcat-6/atlassian/crowd-home

W razie problemów można „zresetować” instalację usuwając folder home, czego oczywiście nie radzę robić. :) Trzeci krok to konfiguracja kontekstu Crowd.

<Context path="/crowd" docBase="/var/lib/tomcat-6/atlassian/crowd-webapp" debug="0">
  <Resource name="jdbc/CrowdDS" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
      username="user"
      password="pass"
      driverClassName="org.postgresql.Driver"
      validationQuery="select 1"
      url="jdbc:postgresql://localhost:5432/database"/>

  <ResourceLink name="mail/Session"
      global="mail/Session"
      type="javax.mail.Session" />
</Context>

W miejscu docBase należy podać folder w którym znajduje się crowd. Kopiujemy plik crowd.xml do katalogu $TOMCAT_HOME/conf/Catalina/localhost. Ok wygląda na to, że to wszystko co było potrzebne, zatem teraz restart Tomcata i powinno działać.. Powinno, ale nie działa. Problem, z którym męczyłem się bardzo długo to niewidoczny zasób jdbc/CrowdDS w procesie instalacji. O dziwo mail/Session był widoczny. Przy pierwszym podejściu poddałem się i skonfigurowałem połączenie w instalatorze podając te same dane co w konfiguracji kontekstu. Jednakże, po chwili zastanowienia i tych samych problemach z JIRA postanowiłem powtórzyć proces. Logi wskazywały że data source nie uruchamia się, ponieważ pojawiały się wpisy WARN o nieodnalezionej klasie. Poszperałem i dowiedziałem się że potrzebuję biblioteki tomcat-dbcp.jar, której oczywiście nie ma w dystrybucji. Całe szczęście znalazłem w serwisie Java2S. Po ściągnięciu zipa, należy go rozpakować i skopiować tomcat-dbcp.jar do $TOMCAT_HOME/lib.

Instalacja CROWD

Status aplikacji powinien być widoczny w managerze Tomcata. Jeśli wszystko jest w porządku, przechodzimy do instalatora. W pierwszej kolejności zostaniemy zapytani o licencję, następnie o połączenie z bazą danych i sesję mailową. Podajemy zatem co trzeba – ścieżka do data source to java:comp/env/jdbc/CrowdDS a do maila java:comp/env/mail/Session. Konfigurację grup i tak dalej pominę i odeślę do oficjalnej dokumentacji.

Instalacja JIRA

JIRA jako oprogramowanie bardziej wymagające będzie wymagała kilku dodatkowych bilbiotek. Przede wszystkim pobieramy jira-tomcat6-jars.zip. Całość należy wpakować do $TOMCAT_HOME/lib. Następnie pobieramy wersję WAR/EAR:
Pobieranie JIRA
Po rozpakowaniu

unzip atlassian-jira-enterprise-4.0.zip

przechodzimy do katalogu atlassian-jira-enterprise-4.0/edit-webapp/WEB-INF/classes. Musimy tutaj zmienić końcówkę pliku entityengine.xml:

  <datasource name="defaultDS" field-type-name="postgres72"
   schema-name="public"
   helper-class="org.ofbiz.core.entity.GenericHelperDAO"
   check-on-start="true"
   use-foreign-keys="false"
   use-foreign-key-indices="false"
   check-fks-on-start="false"
   check-fk-indices-on-start="false"
   add-missing-on-start="true"
   check-indices-on-start="true">
    <jndi-jdbc jndi-server-name="default" jndi-name="java:comp/env/jdbc/JiraDS"/>
<!-- Orion format: <jndi-jdbc jndi-server-name="default" jndi-name="jdbc/JiraDS"/> -->
<!-- JBoss format: <jndi-jdbc jndi-server-name="default" jndi-name="java:/DefaultDS"/> -->
<!-- Weblogic format: <jndi-jdbc jndi-server-name="default" jndi-name="JiraDS"/> -->
  </datasource>

Poszczególne atrybuty oznaczają:

 • field-type-name – rodzaj bazy danych, wartość postgres72 oznacza PostgreSQL 7.2 i nowsze.
 • schema-name – nazwa domyślnego schematu, trzeba przepisać z PUBLIC, które akceptuje HSQL na public
 • jndi-jdbc/jndi-name – pozostawiamy bez zmian, nasz data source będzie w lokalizacji java:comp/env/jdbc/JiraDS

Pozostaje ustawienie jira.home w pliku jira-application.properties i uruchomienie polecenia build.sh. Po tych krokach tworzymy plik jira.xml w którym zdefiniujemy kontekst tej aplikacji.

<Context path="/jira" docBase="/var/lib/tomcat-6/atlassian/atlassian-jira-4.0.war" debug="0">
  <Resource name="jdbc/JiraDS" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
      username="user"
      password="pass"
      driverClassName="org.postgresql.Driver"
      validationQuery="select 1"
      url="jdbc:postgresql://localhost:5432/database"/>
  <Resource name="UserTransaction" auth="Container" type="javax.transaction.UserTransaction"
      factory="org.objectweb.jotm.UserTransactionFactory" jotm.timeout="60"/>
  <ResourceLink name="mail/Session"
      global="mail/Session"
      type="javax.mail.Session" />
</Context>

Plik kopiujemy do $TOMCAT_HOME/conf/Catalina/localhost. Procedura instalacji powinna przebiegać podobnie jak w przypadku Crowd, czyli podajemy licencję, określamy bazę danych (java:comp/env/jdbc/JiraDS) i kilka kolejnych parametrów.

Instalacja GreenHopper

GreenHopper jako dodatek do JIRA nie wymaga konfiguracji bazy danych. Jedyne co robimy po jego pobraniu to kopiujemy go do $JIRA_HOME/plugins/installed-plugins. Reload kontekstu z managera Tomcata, i przechodzimy do administracji naszym bugtrackerem. W lewym menu szukamy sekcji System/GreenHopper Licence. Po podaniu klucza należy stworzyć projekt. Bez niego nie zobaczymy GreenHoppera w akcji.

Instalacja Confluence

Ostatni krok to instalacja Confluence. Pobieramy dystrybucję WAR/EAR:
Pobieranie Confluence

Tutaj też czeka nas nieco zabawy, ale nie tak dużo. Po rozpakowaniu

unzip confluence-3.0.2.zip

edytujemy plik confluence-3.0.2/confluence/WEB-INF/classes/confluence-init.properties:

confluence.home=/var/lib/tomcat-6/atlassian/confluence-home

Mając to wszystko, możemy spokojnie zająć kontekstem confluence.xml:

<Context path="/confluence" docBase="/var/lib/tomcat-6/atlassian/confluence-3.0.2.war" debug="0">
  <Resource name="jdbc/ConfDS" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
      username="user"
      password="pass"
      driverClassName="org.postgresql.Driver"
      validationQuery="select 1"
      url="jdbc:postgresql://localhost:5432/database"/>

 <ResourceLink name="mail/Session"
      global="mail/Session"
      type="javax.mail.Session" />

</Context>

Plik podobnie jak poprzednie zapisujemy w $TOMCAT_HOME/conf/Catalina/localhost. Po tym wszystkim instalujemy.

Konfiguracja Apache

Skakanie po portach i kontekstach nie jest bardzo wygodne, dlatego też warto skonfigurować Apache i mod_proxy aby wszystko było dostępne z poziomu portu 80, a nie 8080. W ten oto sposób Nexus którego używamy jest widoczny pod adresem repository.code-house.org, a nie localhost:8080. W konfiguracji vhosta umieszczamy:

<IfModule mod_proxy.c>
ProxyRequests On

ProxyPass /jira http://localhost:8080/jira
ProxyPassReverse /jira http://localhost:8080/jira
ProxyPreserveHost On

ProxyPass /confluence http://localhost:8080/confluence
ProxyPassReverse /confluence http://localhost:8080/confluence
ProxyPreserveHost On

ProxyPass /crowd http://localhost:8080/crowd
ProxyPassReverse /crowd http://localhost:8080/crowd
ProxyPreserveHost On

</IfModule>

Podsumowanie

Instalacja tych 3 aplikacji (nie licząc GreenHoppera) zajęła mi praktycznie cały dzień. Przyczyną największych problemów był Tomcat i wszystko inne – czyli np. źle wypakowane archiwum. Diagnostyka z logów Tomcata jest trudna, nie uświadczyłem w nich stack trace z wyjątkiem że nie może połączyć się do bazy. Nie mogłem zestawić również log4j na poziomie kontenera – który kłócił się później z Nexusem, a konfiguracja commons-logging jest jak na moje oko pokręcona. Po tym jak już dowiedziałem się co Tomcat powinien mieć w lib/ poszło z górki. Jeszcze nie zdecydowałem się na integrację JIRA i Confluence z Crowd ponieważ pierwsze podejście było nieudane i JIRA odmówiła uruchomienia się grzecznie zgłaszając java.lang.NullPointerException. :)
Mam nadzieję, że dzięki tej krótkiej instrukcji Wy drodzy czytelnicy nie będziecie mieli tylu problemów.

2 komentarze to Instalowanie oprogramowania Atlassian cz. 1

Avatar

Paweł Niewiadomski

3 listopada, 2009 at 14:30

Jeżeli używasz Eclipsa lub IDEA proponowałbym jeszcze skorzystać z Atlassian Connector for Eclipse lub for IntelliJ – http://www.atlassian.com/software/ideconnector/ – w rewelacyjnie niskiej cenie – 0$ :-D

Avatar

Łukasz Dywicki

3 listopada, 2009 at 16:13

Hej,
Korzystam z Mylyn, który zdaje się ma część funkcjonalności. Nie ma jednak integracji z pozostałymi produktami.

Comment Form

You must be logged in to post a comment.

top